ŞECERELER

Kabilenin Adı Karagözler Şevketler, Çakıtlar, H.efendi İmamlar Osman Kahya
Soy isimleri Orhan, Güçlü, Akgündüz, Akmeşe Karataş, Aldemir, Sancak, Cihan Sungur, Karagöz, Adıyaman Sezer, Akşit, Turgut, Deniz Karaoğlan, Beyazıt, Adıgüzel, Arslan
Zengin,Taşan, Altındiş, Altıntaş, Ceylan, Aytekin
         
Kabilenin Adı Koyak İbrahimoğulları Hacı Ömerler Küçükler
Soy isimleri Tokat, Turp,Turab, Temel Aktunç, Dalkıran, Top,Toprak Eraslan, Polatdemir ,Akangün
         
Kabilenin Adı Hacı Bekirler Bekir Oğulları   Durmuşlar
Soy isimleri Yiğit, Yıldırım, İpek, Polat, Ataman, Dalkılıç, ,Aktaş, Benzil, Armut İpek   Şahin, Öztürk, Yılmaz, Çalışkan
         
Kabilenin Adı Battallar Ahcıoğulları Bakkal Mustafa Hasan Kahya oğulları
Soy isimleri Tosun,Çelik, ,Sıcakyüz, Göktaş Ergün, Aybak Özdemir Canpolat
         
Kabilenin Adı Avşaroğlu Karahacılar Sarıgızoğlu Gödelekoğlu
Soy isimleri Yıldız, Akdoğan, Bayram, Gümüştan, Ayyıldız Gümüş,Karaca Erciyes Gödelek
         
Kabilenin Adı Sipahioğulları Kethüdaoğulları Hartallar Kangalcılar
Soy isimleri İspah Demir Yeşil Yürekler