YÖRESEL İFADELER SÖZLÜĞÜ

Abare:Hayret İfadesi
Acep..............: Acaba
Acer...............: Yeni
Ahraz..............:Sağır
Ala ağız..........: Geveze
Ana................: Anne
Anadut.........: Sap taşıma aleti (üç parmaklı)
Araklamak......: Habersiz almak
âri.....................:eğri
Arıstak ..........: Tavan
Asvap.............: Giysi
Asıvata..........: Alış veriş
Aşırma............: Kova
Aşırmak..........: Alıvermek
Avrat..............: Hanım
Ayucu............: Ayak tarafı
Azmantı...........: Yaramaz
Babal..............: Vebal
Bağrıma..........: Sineme
Bayak.............: Biraz önce
Bayır...............: Yokuş
Beşirikli............: Becerikli
Bıdı..................: Küçük boylu
Bıçkı: Testere
Bıldır................: Önceki yıl
Biddan................Azıcık
Bider...............: Tohum
Bürüngü..........: Başörtüsü
Cemeden.........: Yelek
Cengeme ........: Dez
Cerek: Uzun düzgün ağaç
Cöddürük........: Çelimsiz
Cığındırık..........:Cıvık et
Cırcır...............: Fermuar
Çimmek: Yıkanmak
Çitimek......: Birbirine eklemek
Çıkrık: Kuyudan su çekmeye yarayan tahta alet,
Çullamak....: Erken davranmak
Dairmi...........:Yuvarlak
Darimi..............: Dört tarafı bir
Debiyak..........: Biraz önce
Dembesek :Tembel,beceriksiz
Depik...............: Tekme
Diğdirmek........: Tazyikli akmak
Dinelmek: Ayakta durmak
Diyeşet............: Söylenti
Dizlemek..........: Sürünmek
Dorlak..............: Yeni yetişen
Döl...................: Yavru
Dölek...............: Düzlük
Dulda.....: Rüzgar esmeyen yer
Efan...............: Hafif
Elöpen...........: Kertenkele
Elcek..............: Eldiven
Ellâm................:Herhalde
Erincek....... ..: Tembel

Esame............: İz- haber
Evmek............: Acele etmek
Evermek .........: Evlendirmek
Filteke.............: Toka
Finnik..............: Küçük Sabun
Fitlemek......... : Kışkırtmak
Gadah............ : Bardak
Gadak: Çivi
NeGadder .......: Ne kadar
Garipsemek ......: Özlemek
Gece otu.......... : Geceleyin
Genneşmek .......: Esnemek
gıcır......................:Yeni,güzel
Gısnık : Cimri
Gicişmek........... : Kaşınmak
Gocunmak .........: Alınmak
Gonursu............ : Yanık kokusu
Gop: Koş
Gufan: Asma Kilit
Handan: Kulübe
Haral................ : Büyük Çuval
Havut: Hayvanların içinden su içtiği içi oyuk tahta malzeme
Hayıf................. : İntikam
Helik................. : Küçük tas
Herif................. : Koca
Heşdinmek.....: Mukayyet olmak
işmar................. : İşaret
Hombul.............. : Omuz
Honçalık............. : Müjdelik
Horanta............. : Aile efradı
Icık...................... : Biraz
Ihdam................ : Hücum
Ihıncık................ : İste
Irbık....................: İbrik
İğreti.................. : Geçici
ilançe.................leğen
İlane: Lahana
İlenger................ : Büyük tabak
İpaci ...................: Dokuma Tezgahı
İrişki................... : Et Sucuğu
İskarpin: Kundura, ayakkabı
İskembi...............: Küçük Masa
İşlik.................... : Gömlek- Mintan
Keleş ............: Güzel
Keli............... : Arazi sınırı
Kennasine.. : Kötülüğüne
Kepengi.......: Baca kapağı
Kertilmek ....: Böbürlenmek
Kirtik:Sabun Parçası
Kıtal............ : Katillik
Kısnık..........:Cimri
Köstü...........: Köstebek
Künde...........:Hergün
Lüngür:.içine yoğurt konan oyma taş
Mahana....... : Mazeret

Malamat..... : Rezil
Malâma....... : Saman yığını
Masimiye.... : Dikkate almamak
Meccanen.... : Bedava
Melkit........... : Belki
Metelik......... : Para
Mohkem...... : Muntazam
Müsrif......... : Savurgan
Müstamel... : Kullanılmış
Müzevirci... : Laf götüren
Nörek........ : Ne yapalım
Nörüyon ....: Ne yapıyorsun
O dalden gelmek:Önemsememek
Okuyuntu...... : Düğün davetiyesi
Örtme....... : Balkon, çardak
Öna..............Aksi.inat
Ötön .......: Önceki gün
Pace............. : Pencere
Partal............ : Palavra
Pırtı..................:Elbise
Peşkir...............:Havlu
Peyikmek........: Kaçmak
Pinnik.............: Kümes
Pontul: Pantolon
Potpotu..........: Motosiklet
Puhare............: Baca
Pürçüklü............Havuç
Sası................: Kokuşmuş
Satiyen...........: Meşin (Muşamba)
Sehim ...........: Hisse
Seklem.......... : Dolu Çuval
Seme............ : Tembel
Sepli............. : Hesaplı
Sıdalanmak ....: Sinirlenmek
Sınamak........ : Denemek
Sındı............. : Makas
Sızgıt............ : Kavurma
Siddi......... : Amca hanımı- Yenge
Siğmek...........: Az akmak
Siyeç .............: Tarla duvarı
Sohranmak.... : Öfkelenmek
Sumsa : Yumruk
Sorutmak...... : Ayakta durmak
Soyka........... : Ölü elbisesi
Sumsa.......... : Yumruk
Süğsün: Ense
Süüm.............: İplik prçası
Şahbaz........... : Çabuk
Şaplak.......... : Tokat
Saşma.............Tezek

Şelek............ : Bağ
Şemşamer.... : Ayçiçeği
Şikirsiz......... : Çirkin
Şimrimek...... : Şımarmak
Şinik: Tahıl ölçmeye yarayan kap (7-8 kg) alır
Şipdirik......... : Terlik
Şireli............ : Çok Tatlı
Şivemek....... : Şımartmak
Şor.............. : Söz
Taakkat......: güç
Tabdan....... : Aniden
Takı............ : Ziynet eşyası
Taman........ : Hani
Taslamak ....: Gözetlemek
Tatavacı ....: Yağcı
Tavatır...... : Mükemmel
Tavsır......... : Fotoğraf
Tebaat....... : Huy
Teberik ......: Hatıra
Telbiz........ : Toprak nemi
Tengellek.....: Yuvarlak
Tezkire....... : Sepet
Tiyare: Uçak
Tıngır.......... : Leğen
Tırızlık.: Karanlık saklanılacak yer
Tokuç: çamaşırı dövmeye yarayan, bir tarafı yassı tahta
Urupla: Tahıl ölçmeye yarayan kap (2 kg) alır
Ucluk.........: İğneye takılmış iplik
Ufrabı...........: Un kabı
Uğru............ : Önü
Uğrun.......... : Gizli
Velespit........ : Bisiklet
Yadırgı.......... : Başkasına ait
Yağannı........ : Sırt
Yağlık.............:Memdil
Yalbırdak...... : Tek başına
Yapık ............: Bas örtüsü
Yasal ............: Baş salığı
Yekinmek...... : Kalkmak
Yemiş............ : Çerez
Yılkı............... : Başı bos gezen
Yirak ..............: Uzak
Yumuş ..........: Emir
Yüzün guyru.: Yokuş aşağı
Zaar............... : Belki
Zağlatmak.... : Uzatmak
Zahra..............Tahıl
Zavur........... : Azarlamak
Zerze(Zere):Kapı Kilidi tokası
Zılgıt .............: Seslenmek
Zındık........... : Hiç yok
Zınnımak...... : Caymak
Zibil.................:Çöp
Zifiri..............: Çok karanlık